Rapoo- It solutions & Corporate template

08-8588781

צור קשר

office@revadim.biz

שלח דוא"ל

קיבוץ רבדים דאר נע שיקמים 7982000

 צבר קמה הינה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, אשר נוסדה בתחילת שנת 2000 
 
חמשת הקיבוצים האלו הם הבעלים כאשר יחסי הבעלות נקבעו על פי קריטריון אחד עיקרי: גודל משבצת הקרקע שהביא כל שותף כנדוניה.
המטרה העיקרית לשמה נוסד שיתוף פעולה זה, הייתה ניצול ה"ות. כבר בתחילת הדרך היה ברור מעבר ליתרון הבסיסי לגודל של הפעלת מערך אחד גדול שהאגודה תוכל יותר בקלות להקצות משאבים לבחינת כיווני התפתחות נוספים מעבר לבסיס המשותף של גידולי השדה.
היום האגודה מעבדת שטחים בהיקף של כ- 16,400 דונם והבסיס הלוגיסטי ומשרדי האגודה נמצאים בקיבוץ רבדים, באזור זה גם נמצאים כל השטחים המעובדים ע"י צבר קמה
נכון להיום האגודה מעסיקה כ- 12 עובדים קבועים אשר מרביתם הגדול חברי הקיבוצים החברים באגודה
כחלק מבחינת כיווני התפתחות נוספים, ניטע בשנת 2001 ע"י האגודה כרם זיתים לשמן בהיקף של 800 דונם והשנה עוד 150 דונם מה שהפך את האגודה לאחד מיצרני שמן הזית הגדולים בענף זה בארץ
כחלק מאותו תהליך פיתוח אשר החל בשנת 2001, בוצעו עוד כמה מהלכים:
כניסה לענף גידול השקד – עד כה ניטעו עם שותף שיווקי כ- 1700 דונם שקד שמתוכם כבר 1000 דונם הניבו השנה יבול ראשון
ניטע מטע רימון ראשון בהיקף של כ- 120 דונם
נכנסנו כשותפים למפעל- בית אריזה המשווק פירות מקולפים מצוננים ומוכנים לאכילה: גרגירי רימון, פומלה, סלטי פירות, מוזלי- מעדן בריאות, וכו'
ביחד עם כל הפעילויות הנ"ל עדיין בסיס הפעילות העסקית מושתת על גידולי שדה חד שנתיים אשר מניבים ומאפשרים את כל היוזמות העסקיות הנוספות. בין גידולי השדה העיקריים אפשר למצוא את הכותנה, חיטה לגרעינים, חיטה למספוא, תירס, חומוס חמניות אבטיחים וכו'.
נכון להיום נבחנים כיווני פעולה נוספים אשר העיקרי בהם הוא הקמת בית בד לשמן זית.
 
רשם: ג'ף ניר 
 
 רשם:ג'ף ניר 
 
 

revadim abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות