Rapoo- It solutions & Corporate template

08-8588781

צור קשר

office@revadim.biz

שלח דוא"ל

מזכירות רבדים

טלפון 08-8588781
revadim-office@revadim.org.il

בריכת שחייה

 
מנויים ובירורים - משה: 050-5401298 
  

קליטה ברבדים

 
סמי גרס בטלפונים: 08-8588970, 050-5491558
או במייל: samuel.grass@revadim.org.il
 

 

הפניה תשלח למזכירות
מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות