Rapoo- It solutions & Corporate template

08-8588781

צור קשר

office@revadim.biz

שלח דוא"ל

תושב חדש

שלום רב וברוכים הבאים לקיבוץ רבדים.
נא קראו את הפרטים הבאים ולאחר מכן מלאו את השאלות.
להלן מספר נקודות חשובות לטיפול עם הגעתכם לקיבוץ:
מה יש לעשות כאשר מגיעים לקיבוץ :
1. בהנהלת חשבונות :
1.1. יש לפתוח מספר תקציב אצל הדס – טל: 08-8588772
1.2. יש לחתום על הרשאות חיוב אצל אורלי/ פייגה – טל: 08-8588722
2. אצל עפרה טל: 08-8588781
2.1. יש להירשם בקהילנט – פרטים אצל עפרה לאחר מכן יש לכם את כל הטלפונים.
2.2. יש להעביר לעפרה צילום תעודת זהות עם מען רבדים על מנת לקבל מחיר לכמות מוכרת למים.
2.3. ניתן לקבל מכתב על מגורים ברבדים לצורך שינוי כתובת .
2.4. ניתן לקבל מכתב העדר חובות לקיבוץ למסירה במעבר מעפרה
2.5. ניתן לקבל קוד טלפוני לפתיחת שערי הכניסה לקיבוץ
3. אצל טלי– טל:054-2666142
3.1. יש לקבל מספר תא דואר.
4. חיבור לתקשורת –סרג'יו ארנולף 050-796-6621.
5. אשפה מחזור וגזם (גליה)
5.1. יש פינות אשפה בקיבוץ בפינות יש גם מחזור, לא בכל הפינות יש את כל המחזור.
5.2. גזם יש לזרוק במכולות הגזם הפזורות בקיבוץ.
5.3. קרטונים ניתן לזרוק יחד עם הגזם במכולות או במכלי הקרטונים בקיבוץ.
5.4. במידה ויש אשפה שלא יודעים איפה לזרוק יש לדבר עם החצרן.
6. בטיפולכם :
6.1. במידה ונכנסים לשכירות - חתימה על חוזה שכירות אצל סמי
6.2. הפניית הדואר ממקום מגוריכם למען: קיבוץ רבדים דואר נע שיקמים 7982000. תהליך זה מתבצע בסניף הדואר הקרוב למגוריכם ונכנס לתוקף כשבועיים לאחר הפניה.
6.3. שינוי כתובת – לאחר המכתב מעפרה - הטפסים לשינוי הכתובת נמצאים בסניפי הדואר ויש לצרף את ספח תעודות הזהות והמכתב מהקיבוץ על הצטרפותכם לישוב.
6.4. במידה ויש צורך באחסון ציוד ו/או רהיטים יש להודיע מראש. הקיבוץ מספק מקום לאחסון אבל על המאחסן לבטח את החפצים. הקיבוץ אינו נושא באחריות במקרה של אובדן או נזק לחפצים.
6.5. לקבוע תאריך ושעת הגעה לקיבוץ עם רכז הקליטה בקיבוץ.
6.6. רישום הילדים במערכת החינוך של הקיבוץ בעוד מועד. יש לזכור שמערכת החינוך בקיבוץ פועלת התפוסה מלאה ולכן החשיבות לרשום את הילדים אפילו שנה מראש.
6.7. הגיל רך (0.3-6) קרן – 050-7585331,
6.8. חינוך חברתי (א' עד יב') תמיר- 052-3396264.
6.9. מרפאה - בקיבוץ רבדים יש מרפאה של קופת חולים כללית הנותנת שירותים אך ורק לחברי הקופה, להוציא עזרה ראשונה הניתנת לכולם. חברי קופת חולים כללית המעוניינים לקבל שירותים במרפאה של הקיבוץ מוזמנים לפנות בטלפון: 08-8588700. שירותים של יתר הקופות ניתן להשיג בקרית מלאכי, גדרה או יד בנימין.
6.10. עדכון של רכז הביטחון – דודו סיטון טל: 050-5453972. על מנת לתאם מועד התחלת תורנויות שמירה בשער הקיבוץ. ( 20:00 עד 24:00 שלוש עד ארבע פעמים בשנה).
7. כללי
7.1. מיסי הקהילה החודשיים הם 400 ₪ לאדם בוגר.
מעמדכם בקיבוץ הוא תושבים.
בברכה ובהצלחה!
גליה פלג – מנהלת הקהילה


תאריך\שעה: 01/12/2023 21:14:42
מספר בקשה: 1246006
*
*
*
*
*
*
פרטי בן/בת זוג


פרטי ילדים
*


הקלד את הספרה "א ר ב ע"

revadim abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות